Kadra Pedagogiczna 2017-2018:

DYREKTOR SZKOŁY:

Dyrektor

AGNIESZKA TRZUPEK

Należę  do grona tych szczęśliwców, którzy mogą otwarcie się przyznać, że wykonują zawód, który kochają. Już od najmłodszych lat wiedziałam, że jedyny zawód, który przyniesie mi radość i spełnienie to praca z dziećmi jako nauczyciel. Dlatego też zaraz po ukończeniu szkoły średniej bez zastanowienia wybrałam studia na krakowskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej (dziś Uniwersytet Krakowski), jednej z najlepszych uczelni przygotowujących przyszłych pedagogów. Jako absolwentka wydziału Edukacja Przedszkolna i Wczesnoszkolna z Elementami Pedagogiki Specjalnej zaraz rozpoczęłam pracę z dziećmi. Również na obczyźnie nie wyobrażałam sobie życia bez przysłowiowej kredy i tablicy, podręczników i przede wszystkim szkolnego gwaru dzieci i młodzieży. Od 2000 roku związana jestem ze szkołą im. Marii Skłodowskiej –Curie, początkowo jako nauczyciel i obecnie jako dyrektor szkoły. W każdą sobotę cchętnieśledzę postępy uczniów w przyswajaniu wiedzy z zakresu języka polskiego, historii, tradycji i kultury naszej Ojczyzny. Obserwacja ta budzi we mnie poczucie wielkiej radości i satysfakcji, a przede wszystkim spełnienia jako pedagoga.

W nadchodzącym roku szkolnym 2017-2018 życzę wszystkim uczniom samych sukcesów w szkole, rodzicom zadowolenia z postępów dzieci, a nauczycielom ciekawych pomysłów oraz owocnej pracy ze swoimi wychowankami.

 

NAUCZYCIELKA KLASY 3-4 LATKÓW: BARBARA BŁASIK

Jestem absolwentką 6-cio letniego Studium Nauczycielskiego oraz  Absolwentką Państwowej Szkoły Muzycznej w Jaśle. Ukończyłam również 2-letnie warsztaty jazzowe w Brzozowie.  Pochodzę z rodziny nauczycielskiej stąd moja ogromna miłość do pracy z dziećmi. Pracowałam w Państwowym Przedszkolu Ćwiczeń w Jaśle a następnie w szkole podstawowej.  W dalszym ciągu kontynuuję pracę w tym zawodzie.

Jestem laureatką polskich festiwali piosenek: żołnierskiej, religijnej, turystycznej, poetyckiej, czechosłowackiej i radzieckiej. W Chicago współuczestniczyłam w tworzeniu oraz pracy (emisji wokalu) zespołu muzyczno-wokalnego Boże Nutki przy parafii Św. Jakuba. Jestem kompozytorem kilku utworów o tematyce religijnej.

Uczyłam rytmiki  i umuzykalnienia z elementami kształcenia słuchu w szkołach muzycznych.

Praca z dziećmi daje mi ogromną satysfakcję, a uśmiechy są dla mnie największą nagrodą.

 

NAUCZYCIELKA KLASY „0”: EDYTA URBANEK

“Pozwól dzieciom błądzić  i radośnie dążyć do celu” (J.Korczak)

Jestem absolwentka Akademii Świętokrzyskiej im. Jana Kochanowskiego w Kielcach. Tytuł magistra w zakresie zintegrowanej edukacji wczesnoszkolnej i przedszkolnej z podstawami logopedii ukończyłam na wydziale pedagogicznym i nauk o zdrowiu tejże uczelni. Wiedzę z zakresu logopedii uzupełniłam kończąc studia podyplomowe na Uniwersytecie Łódzkim. Doświadczenie zawodowe w tej dziedzinie zdobyłam pracując w poradni surdologopedycznej pod okiem dr n. med. Katarzyny Bieńkowskiej. Moja pasja jest praca z dziećmi. Mam zatem ogromne szczęście mogąc łączyć pasje z obowiązkami zawodowymi.

 

 

NAUCZYCIELKA KLASY 1A: BARBARA ARABIK

Pochodzę z  południa  Polski, z  Mielca. Z  wykształcenia  jestem  nauczycielem  przedszkola. Moja  praca  zawodowa  zawsze  związana  była  z  najmłodszymi milusińskimi. Praca z dziećmi sprawia  mi  wiele  radości  i  satysfakcji   i  zawsze  staram się przekazać im jak najwięcej nie tylko wiedzy szkolnej, ale  i  życiowej. Pragnę, aby na moich zajęciach dzieci oprócz zdobywania wiedzy, również świetnie się bawiły, poznając nowe wiersze, piosenki, zabawy ruchowe. Chciałabym aby oprócz języka polskiego dzieci poznawały polskie tradycje i obyczaje. Kocham przyrodę , szczególnie góry, lubię czytać książki, poznawać  nowe  miejsca  i  uprawiać  sporty.

Wszystkim  dzieciom życzę wiele sukcesów w nadchodzącym  roku  szkolnym.

 

NAUCZYCIELKA KLASY 1B:  MALGORZATA KAPUSTKA

 

NAUCZYCIELKA KLASY 2A:  EWA JEDREJKO

 

NAUCZYCIELKA KLASY 2B: ERYKA KRYPLA

 

NAUCZYCIELKA KLASY 3A: ANNA DOLECKI

 

NAUCZYCIELKA KLASY 3B: AGNIESZKA KOT

 

NAUCZYCIELKA KLASY 4A: JOLANTA ZAREMBA

 

NAUCZYCIELKA KLASY 4B: BAEATA KAPLON

Mieszkam w Chicago i z przyjemnością przychodzę na spotkania z dziećmi w naszej Polskiej Szkole im. M. Skłodowskiej-Curie. Studiowałam na Uniwersytecie im. A. Mickiewicza w Poznaniu, gdzie w 1994 roku ukończyłam studia filologiczne, a w 2000 roku 2-letnie studia podyplomowe. Pracowałam jako logopeda w poznańskich placówkach: szkole podstawowej, kilku przedszkolach oraz Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej. Bardzo się cieszę, że będę kontynuowała zajęcia w kl. IV. Mam nadzieję, że zaproponowane przeze mnie formy pracy wspomogą dzieci w nauce języka polskiego i choć trochę zachęcą dzieci do wspólnego spędzania sobotniego przedpołudnia.

 

NAUCZYCIELKA KLASY 4C: MALGORZATA WASYLOW

 

NAUCZYCIELKA KLASY 5:  ELŻBIETA JAKUBCZAK

Witam serdecznie w nowym roku szkolnym. Studiowałam w Polsce na wydziale Pedagogiki I Psychologii, kierunek Nauczanie Początkowe na Uniwersytecie Warszawskim z filią w Białymstoku. Praca nauczyciela przynosi mi wiele satysfakcji i zadowolenia. Uśmiechnięte buzie i “las” rąk w gorze to moim zdaniem, najlepsze wynagrodzenie dla nauczyciela. Na jednej z lekcji zapytałam kiedyś moich uczniów: Jaki powinien być nauczyciel? W odpowiedzi usłyszałam: Nauczyciel powinien być wesoły, uśmiechnięty, cierpliwy i wyrozumiały. Mam nadzieję, że spełniam te wymagania.

 

NAUCZYCIELKA KLASY 6: AGNIESZKA LEŚNIAK

Jestem absolwentka Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie. Pracę z dziećmi rozpoczęłam będąc na studiach i tak zostało do dzisiaj. Praca nauczyciela sprawia mi radość, a przekazywanie wiedzy w zakresie języka polskiego i bogatej historii Polski wielką satysfakcję. Mam nadzieje, że moja wiedza i doświadczenie nauczycielskie pomogą moim uczniom w poznawaniu pięknego języka polskiego oraz bogatej historii Polski.

 

NAUCZYCIELKA KLASY 7A: EWA BANACH

 

NAUCZYCIELKA KLASY 7B: ALEKSANDRA SOWIAK

Urodziłam się i wychowałam w przepięknej Kotlinie Kłodzkiej. Jestem absolwentką Uniwersytetu Zielonogórskiego. Już ponad 30 lat pracuję ze wspaniałą młodzieżą.
Powołanie do bycia nauczycielem mam od dziecka, kiedy to lalki uczyłam ortografii (…). Pasja ta i miłość do dzieci towarzyszy mi przez całe moje życie. Przez wiele lat przekazywałam im wiedzę oraz wszystko, co w sobie nosiłam, jak najlepiej tylko potrafiłam. Byłam i jestem dla nich nie tylko nauczycielem, ale i przyjacielem, do którego w każdej chwili i o każdej porze można się zwrócić. Nigdy nie wyobrażałam sobie siebie w innej roli. Wypuściłam w świat wiele pokoleń i mam nadzieję, że jeszcze nie raz będzie mi to dane.  Jedna zasada towarzyszy mi od lat :
“Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ug­niata a kształtuje, nie dyk­tu­je a uczy, nie żąda a za­pytu­je – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. “

 

NAUCZYCIELKA KLASY 8: LILANA KLIŚ

Jestem absolwentką Uniwersytetu Pedagogicznego w Rzeszowie. W Polskiej Szkole im. M. Skłodowskiej-Curie uczę od 12 lat. W pracy z polonijną młodzieżą najważniejsze jest stworzenie przyjaznej atmosfery, która sprzyjać będzie lepszemu przyswajaniu wiedzy o Polsce. Nagrodą dla mnie jest “uśmiech dziec­ka który ma cu­downą moc – roz­ga­nia wszys­tkie czar­ne chmu­ry i nie sposób go nie odwzajemnić”.


NAUCZYCIEL KLASY 1 LICEUM: ŁUCJA SZELIGA

W 1992 roku przyjechałam do USA, przez kilka lat pracowałam w Polskiej Szkole im. K. Pułaskiego, od 2010 roku pracuję w Polskiej Szkole im. M. Skłodowskiej – Curie. Od 12 lat jestem również nauczycielem w amerykańskim szkolnictwie. W Polsce ukończyłam Historię i Nauki Polityczne na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie, w Stanach zaś bilingual education na National Louis University and Special Education na Northeastern University. Myślę że nauczyciel to swego rodzaju powołanie, dlatego lubię pracę z dziećmi i chce ich uczyć. Praca w Polskiej Szkole to swego rodzaju wyzwanie, daje jednak wiele radości i zadowolenia. Po rocznej przerwie z radością wracam do moich uczniów, bo nie tylko tęsknię za nimi, ale też za samą szkolą.

 

NAUCZYCIEL KLASY 2 LICEUM: JANUSZ KLIŚ

W Polsce przepracowałem 15 lat w szkole jako nauczyciel i wychowawca. W Polskiej Szkole im. Marii Skłodowskiej – Curie w Chicago pracuje od 2008 roku. Uważam, że zawód nauczyciela to powołanie, poświęcenie i swego rodzaju posłannictwo. Praca z młodzieżą to nie tylko trud nauczania i wychowania, ale ogromna radość i satysfakcja. Interesuję się kulturą, sztukami plastycznymi i literaturą. Posiadam w swoim dorobku artystycznym liczne publikacje literackie: książkowe, prasowe, radiowe i telewizyjne. (www.pisarze.pl) Cieszę się, że na moich lekcjach mogę przybliżyć uczniom kulturę, piękno języka polskiego i ciekawą historię naszej ojczyzny.

 

NAUCZYCIELKA KLASY 3 LICEUM: IWONA BIERNACKA

Jestem absolwentką Wydziału Filologii Polskiej Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz Studium Dziennikarskiego Akademii Pedagogicznej w Krakowie, wychowawczynią klas starszych i licealnych.

Od początku swojej pracy zawodowej zajmuję się przygotowywaniem uczniów do certyfikatu z języka polskiego jako obcego oraz uczestniczę ze swoimi podopiecznymi w licznych konkursach związanych ze znajomością języka, kultury i historii Polski, co związane jest ściśle z moimi zainteresowaniami nowoczesnymi technikami i metodami nauczania języka ojczystego na obczyźnie.

Największą satysfakcją w pracy nauczyciela za granicą jest dla mnie możliwość dzielenia się z młodzieżą posiadaną wiedzą, obserwowania ich zaangażowania w proces poznawania historii, tradycji i języka kraju ich przodków oraz uczestniczenia w ich sukcesach naukowych.

 

NAUCZYCIELKA KLASY ANGLOJĘZYCZNEJ: ANNA THOUMA


NAUCZYCIELKA GEOGRAFII:
MAGDALENA SIWULA

Urodziłam się i wychowałam w papieskich Wadowicach. W 2004 roku skończyłam geografię  w Akademii Pedagogicznej w Krakowie, niedługo  potem  rozpoczęłam pracę  jako nauczycielka. Po przybyciu do Chicago zostałam  belfrem  w polskim przedszkolu oraz szkole polonijnej. Teraz już  wiem, że pasjonuje mnie praca z młodymi ludźmi. W  wolnym czasie lubię aktywnie wypoczywać. Rower, tenis czy wycieczki łatwiej praktykować   z resztą  rodziny, ale czas z książką  należy tylko do mnie …

 

ASYSTENCI NAUCZYCIELI:
DOROTA CICHOŃ, KLASA „0”:

Pracuję w polskiej szkole im. M. Skłodowskiej-Curie od 7 lat jako asystent nauczyciela. Mam świetny kontakt z dziećmi. Bardzo lubię zajmować się nimi, poświęcać im czas, rozmawiać i bawić się, co owocuje okazywaniem przez dzieci sympatii i zaufaniem dla mojej osoby. To sprawia mi wiele satysfakcji, radości i przyjemności w moim życiu. Cieszę się z pracy w polskiej szkole im. M. Skłodowskiej-Curie ,w klasie “0” .

 

BERNADETA WILK-CARRASCO, ASYSTENTKA NAUCZYCIELA KLASY ANGIELSKOJEZYCZNEJ:

Prace jako asystent nauczyciela w Polskiej Szkole M.Skłodowskiej-Curie rozpoczęłam w 2010 roku w grupie 3-latków. To dla mnie ogromna radość moc uczestniczyć w zabawie dzieci, ich rozwoju oraz nauce języka polskiego (i nie tylko), zwłaszcza ze to język angielski jest dla nich tym pierwszym, bardziej naturalnym.  Bardzo cieszę się z każdego postępu i sukcesu naszych małych uczniów, a przyszłych wyśmienitych pedagogów, naukowców, lekarzy, inżynierów…

 

MAGDALENA CHMARA, ASYSTENTKA NAUCZYCIELA GRUPY 3-4 latków

 

 

KATECHECI:

DOROTA CICHON

BARBARA CISEK

BARBARA BLASIK

ANNA KACZOR

AGNIESZKA LESNIAK

ALEKSANDRA SOWIAK

ANNA DOLECKI

LILIANA KLIŚ

 

 

RYTMIKA: ARLETTA GROMEK