O Szkole:

O Szkole

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęła swoją działalność 9 września 2000 roku z inicjatywy Związku Polek w Ameryce. Główną ideą jej założycielek było stworzenie szkoły, która nie tylko prowadziłaby zajęcia w języku polskim, ale też szkoły, do której dzieci chodziłyby z chęcią. Pierwsze zajęcia, w których uczestniczyło około pięćdziesięciorga dzieci odbywały się w dawnej siedzibie Związku Polek. Tutaj szkoła mieściła się przez kilka pierwszych lat istnienia. Jednak w miarę rozwoju i przybywania nowych uczniów pojawiła się konieczność znalezienia nowej, większej siedziby. Znaleziono nowe miejsce i dziś szkoła wynajmuje kilkanaście pomieszczeń w szkole Św. Juliany na pograniczu Park Ridge, Niles i Chicago.

W szkole uczy się obecnie ponad dwustu wspaniałych młodych ludzi, którzy w każdą sobotę i niejedno popołudnie w tygodniu poświęcają na naukę języka polskiego, historii i geografii kraju ich rodziców. Dzięki świetnie przygotowanym do pracy z młodzieżą dwujęzycznym pedagogom, którzy są pasjonatami swego zawodu, dzieci i młodzież przychodzą do tej szkoły z przyjemnością. Zajęcia odbywają się w niewielkich grupach klasowych, dla dzieci w wieku od 3 do 16 lat, co sprzyja zacieśnianiu się przyjaźni między uczniami i buduje atmosferę bliskości.

Nasza szkoła wychowuje w duchu poszanowania tradycji, dziedzictwa, rodziny i kultury polskiej. W zajęciach lekcyjnych wykorzystywane są najlepsze programy nauczania, dając równocześnie nauczycielom nieograniczone możliwości realizowania autorskich założeń programowych dostosowanych do potrzeb uczniów. Komitet Rodzicielski wraz z dyrekcją i kadrą nauczycielską dbają o to, aby wszystkie decyzje dotyczące szkoły miały przede wszystkim na celu dobro uczniów. W ramach zajęć lekcyjnych młodsze dzieci uczestniczą w zajęciach tanecznych, a dla chętnych jest również nauka religii z przygotowaniem do sakramentu pierwszej komunii świętej i bierzmowania.

Zajęcia polskiej szkoły odbywają się w godzinach od 9:00 do 12:30, natomiast zajęcia z religii od 12:45 do 1:30.

Co roku szkoła organizuje specjalne uroczystości, w których dzieci bardzo chętnie biorą udział. Są to: Ślubowanie klas pierwszych, Dzień Nauczyciela, mikołajki, Jasełka, zabawa karnawałowa, malowanie pisanek czy też kiermasz wielkanocny. Każdego roku uczniowie wraz z rodzicami i nauczycielami licznie i dumnie reprezentują naszą szkołę w paradzie 3-majowej, która ma miejsce w śródmieściu w Chicago, jako wyraz przywiązania do pięknych kart historii Polski.