Historia Szkoły:

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie założona pod patronatem Związku Polek w Ameryce

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie rozpoczęła swą działalność 9-go września, 2000 roku, w siedzibie Związku Polek przy 205 South Northwest Highway w Park Ridge, Illinois. Obecnie zajęcia szkolne odbywają się w katolickiej szkole im. Saint Juliana przy 7400 West Touhy w Chicago, Illinois.

Związek Polek w Ameryce, założony w 1898 roku, jest organizacja z wieloletnią tradycją polską. Organizacja ta aktywnie wspiera wszelkie działania mające na celu propagowanie polskiej historii i kultury na terenie Stanów Zjednoczonych. Polska Szkoła, założona pod patronatem Komisji 27, a następnie przekazana pod patronat Dystryktu I – Związku Polek w Ameryce, miała być modelowa placówka edukacyjna, do której dzieci będą przychodziły chętnie, a lekcje pozostawiały miłe wspomnienia na całe życie.

Głównym celem szkoły jest zapoznanie dzieci urodzonych poza granicami kraju z polską mową, historią i geografią oraz przekazanie polskich tradycji i zachęcanie do nauki i posługiwania się językiem polskim w mowie i piśmie. Cele te są realizowane poprzez atrakcyjne metody nauczania oraz aktywne zaangażowanie kadry pedagogicznej i administracji szkoły. Od początku istnienia szkoły idea ta cieszyła się dużym sukcesem. Ogromną zasługę w ówczesnym czasie odniosły panie dyrektorki szkoły: p. Czesława Kolak, p. Marta Klus, p. Małgorzata Wasilewska – Szypluk.

Pomysłodawczynią założenia Polskiej Szkoły była p. Grażyna Migała. W sierpniu 1999 roku, podczas posiedzenia sejmu Związku Polek w Ameryce, p. Grażyna Migała, została wybrana na stanowisko Sekretarki Generalnej, tej organizacji. Jednym z głównych zadań Związku Polek w Ameryce jest przekazywanie tradycji polskich, zachęcanie do nauki i posługiwania się językiem polskim, przekazywanie młodemu pokoleniu wiedzy o polskiej historii, geografii i literaturze. Aby spełnić te zadania,  nakreślone w konstytucji Związku Polek,  p. Grażyna Migała podczas zebrania Komisji 27 Związku Polek zaproponowała założenie szkoły polskiej, mającej na celu nie tylko naukę języka polskiego, lecz pielęgnowanie polskich korzeni. Po zaaprobowaniu pomysłu, Komisja 27, za zgodą Prezeski Związku Polek w Ameryce  – p. Virginii Sikory; p. Grażyna Migała powołała komitet założycielski w składzie: p. dr Lidia Filus, p. Czesława Kolak, p. Marta Klus, p. Małgorzata Kot, p. Grażyna Ozorowska, p. Alexandra Skorb, nieżyjąca już śp. p. Urszula Ulankiewicz, jej mama p. Zofia Frąckowiak, która wówczas była Prezeską Komisji 27, oraz członkinie zarządu Komisji 27: p. Krystyna Mazur i p. Helena Nowicka. Tak rozszerzony skład zarządu szkoły był konieczny gdyż szkoła była objęta patronatem tejże placówki.

Na pierwszym  zebraniu komitetu założycielskiego, które odbyło się w siedzibie Związku Polek przy 205 South Northwest Highway w Park Ridge 25 lipca 2000 r., w sali konferencyjnej im. Marii Skłodowskiej-Curie zdecydowano, że szkoła przyjmie nazwę im. Marii Sklodowskiej-Curie a kierownikiem nowo powstałej szkoły zostanie p. Czesława Kolak. Zapisy do szkoły odbyły się w budynku Związku Polek, w sobotę, 26-ego i w niedziele 27-ego sierpnia 2000 r. Przy tych  zapisach aktywnie uczestniczyły:  Prezes Związku Polek – p. Virginia Sikora, panie zatrudnione w biurze Związku Polek oraz członkinie Komitetu Założycielskiego Szkoły.  Należy w tym miejscu podkreślić, że większość pań z komitetu założycielskiego były zawsze dostępne rodzicom i dzieciom, niejednokrotnie służyły radą, pomocą i bezinteresownie poświęcały swój czas na rzecz szkoły.

Pierwszą  przewodniczą Komitetu Rodzicielskiego polskiej szkoły była p. Agata Królicka. W 2001 r., przewodniczącą została p. Małgorzata Kościelak-Królikowska, natomiast w 2002 r. funkcję te przejęła p. Dr Halina Anioł. Ze względu na zwiększająca się liczbę uczniów, jak i zmianę siedziby Związku Polek, Zarząd szkoły podjął decyzje o zmianie lokalizacji. Zarządd i groo zwolenników polskiej szkoły podjęły pierwsze pertraktacje z przedstawicielami Szkoły Świętej Juliany w Chicago, niedaleko od oryginalnej siedziby w Park Ridge. Skład grona tworzyli: p. dr Halina Anioł, p. Grażyna Migała, p. Małgorzata Albekier oraz p. Krzysztof Samulak. Po owocnych negocjacjach zadecydowano o oficjalnym przeniesieniu siedziby szkoły do budynku St. Juliana School.

W 2005 roku funkcję przewodniczącej objęła p. Małgorzata Albekier, której wkład i osobiste zaangażowanie w rozwój szkoły był odczuwalny na każdym kroku. Obecnym prezesem szkoły jest p. Sylwia Wójtowicz, która z niesłabnącym zapałem angażuje się w życie szkoły.

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie nadal cieszy się ogromnym uznaniem wśród Polonii oraz w Polsce. Zwiększająca się liczba nowych studentów, szacunek rodziców oraz uśmiech i zadowolenie na twarzy naszych dzieci to największa nagroda, jaką szkoła może otrzymać. Niewątpliwą zasługą jest kontynuacja idei szkoły, poprzez staranne dobranie kadry pedagogicznej i zarządu szkoły. Obecna dyrektor szkoły p. Agnieszka Trzupek, nieustannie pielęgnuje i przestrzega założeń szkoły i dba o jej dobre imię.