Zapisy na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

NOWOSC W TYM ROKU:
* Po 31 maja (od 1 czerwca – decyduje data stempla pocztowego) będzie doliczana dodatkowa opłata 10% od każdego ucznia zapisywanego do szkoły.
* W zwiazku z bardzo małą frekwencja rodziców na dyżurach szkolnych jesteśmy zmuszeni podnieść opłate za dyżur. Od nowego roku szkolnego zwrotny depozyt od rodziny za dyżur w szkole będzie wynosił 75$.

W dniu 8 kwietnia b.r. w naszej szkole rozpoczelismy  zapisy uczniów na rok szkolny 2017/2018. W związku z dużym zainteresowaniem osób z zewnątrz, prosimy Państwa o nie zwlekanie z zapisywaniem swoich dzieci do szkoły. To iż dziecko było uczniem naszej szkoły w mijającym roku szkolnym nie zapewnia mu miejsca w przyszłym roku bez wypełnienia przez Państwa aplikacji na rok szkolny 2017/2018.

Wymagana jest rejestracja/wypełnienie aplikacji na każdego ucznia na kolejny nowy rok szkolny. Klasa która będzie podzielona na 2 osobne klasy z powodu dużej liczebności, będzie dzielona wg daty zapisu/złożenia aplikacji oraz uiszczonej oplaty na nastepny rok szkolny. Podział odbędzie się na 2 równoliczne klasy w pierwszym dniu zajęć. Jeśli rodzice chcą aby poszczególni uczniowie byli zapisani do tej samej klasy, proszeni są o składanie aplikacji razem, aby nazwiska uczniów były na liście jeden po drugim. Mamy ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych klasach, dlatego przypominamy Państwu o dokonaniu rejestracji jak najszybciej. Osobom, które nie dokonają rejestracji do końca roku szkolnego, nie gwarantujemy miejsca dla dziecka na przyszły rok szkolny.

Chcemy przekazać Państwa kilka ważnych informacji i zmian dotyczacych płatności za szkołę w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018. Ze wzgledu na planowanie budżetu na nastęny rok, zatrudnienie nauczycieli, organizację klas oraz zaamawianie podręczników prosimy o jak najszybsze dokonanie zapisu dzieci na następny rok szkolny.

1. Przy zapisie obowiązuje jednorazowa pełna opłata za cały rok szkolny (opłata pobierana w całości.)

2. Przy zapisie dzieci do końca maja 2017 roku nie będzie doliczana dodatkowa opłata do aplikacji.

3. Po upływie tego terminu (od 1 czerwca – decyduje data stempla pocztowego) będzie doliczana dodatkowa opłata 10% od każdego ucznia zapisywanego do szkoły.

4. Prosimy (w miarę możliwości) o przekazywanie opłat w formie czeku lub money order (wystawione na “Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie”).

5. W wypadku rezygnacji z nauki dzieci w naszej szkole po zwrot opłaty rejestracyjnej można zgłaszać się do 30 września. Po 30 września opłaty tej nie zwracamy.

6. W zwiazku z bardzo małą frekwencja rodziców na dyżurach szkolnych jesteśmy zmuszeni podnieść opłate za dyżur. Od nowego roku szkolnego zwrotny depozyt od rodziny za dyżur w szkole będzie wynosił 75$.

Prosimy pamiętać, że nasza szkoła utrzymuje się jedynie z pieniędzy, które Państwo wpłacacie za naukę swoich dzieci. Nie otrzymujemy żadnych dotacji ze stanu Illinois, ambasady ani innych źródeł.
Jednocześnie informujemy, że opłat można dokonywać listownie. Aplikacje oraz czek wystawiony na “Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie” prosimy wysyłać na adres szkoły: Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie, P.O. BOX 662, Park Ridge Il. 60068

Dziękujemy za powierzenie nam edukacji Waszych dzieci.

Do zobaczenia przy zapisach.

Komitet Rodzicielski

Leave a Reply

(Maximum characters: 200)

You have characters left.