Wniosek o legitymacje uczniowska

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można złożyć indywidualnie w konsulacie . Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji. Termin oczekwania na wydanie legitymacji wynosi do 30 dni.
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/legitymacje_szkolne/
Bardzo prosimy zatem wszystkich zainteresowanych o telefoniczny kontakt z panią Dyrektor Agnieszką Trzupek 847-730-4848 lub drogą elektroniczną dyrektor@mojaszkola.com w celu podpisania dokumentu i przybicia pieczatki szkoły. Razem z wnioskiem trzeba przedstawić świadectwo uczęszczania do naszej szkoły.
Pragniemy także przypomnieć Państwu, że legitymacja uczniów polonijnych szkół ważna jest tylko przez rok i zniżki będą przysługiwać tylko wizytującym Polskę podczas tegorocznych wakacji.
Dyrekcja oraz Zarząd Szkoły Polskiej
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Leave a Reply

(Maximum characters: 200)

You have characters left.