Aktualności:

Rozpoczecie Roku Szkolnego 2017/18: 16 WRZEŚNIA; 9:00 rano w kafeterii szkoły

Szanowni Rodzice i Opiekunowie. Drodzy uczniowie.

Z wielkimi emocjami i entuzjazmem witamy wszystkich w nowym roku szkolnym 2017/2018.

Mamy nadzieję, że ten kolejny rok – dzięki naszym wspólnym wysiłkom i zaangażowaniu – będzie jeszcze ciekawszym od lat poprzednich.

Informacje organizacyjne:

Rozpoczęcie szkoły odbędzie się w sobotę, 16 września o godzinie 9:00 a.m.,

– wszyscy zbieramy się przed zajęciami w kafeterii szkoły,

– po krótkim powitaniu i przekazaniu najważniejszych spraw organizacyjnych uczniowie wraz ze swoimi nauczycielami i Rodzicami przejdą do swoich klas w celu krótkiego omówienia spraw klasowych,

– tego dnia zaplanowane są regularne zajęcia lekcyjne oraz religia (9:00-12:30; 12:45-1:30)

– podczas zajęć w klasach nauczyciele będą zbierali zapisy na podręczniki, które zostaną rozprowadzone w czasie kolejnego spotkania, w sobotę 23 września. Mając na uwadze ten fakt uprzejmie proszę o przyniesienie na zajęcia w dniu 16 lub 23 września czeku lub pieniędzy na zakup podręczników; kwota zostanie podana przez nauczyciela w klasie. Informujemy, że tylko opłacone podręczniki będą wydane dzieciom);

Zapisy na nowy rok szkolny będą wznowione w pierwszym dniu szkoły od godziny 8:30 rano (chętnych zapraszamy do kafeterii szkoły).

W związku z dużym zainteresowaniem osób z zewnątrz, prosimy Państwa o nie zwlekanie z zapisywaniem swoich dzieci do szkoły. To iż dziecko było uczniem naszej szkoły w mijającym roku szkolnym nie zapewnia mu miejsca w klasie bez wypełnienia przez Państwa aplikacji na rok szkolny 2017/2018.

Prosimy (w miarę możliwości) o przekazywanie opłat w formie czeku lub money order (wystawione na “Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie”).

Jednocześnie informujemy, że opłat można dokonywać listownie do dnia 31 sierpnia. Po tym terminie prosimy o zapisywanie osobiście w pierwszym dniu zajęć. Aplikacje oraz czek wystawiony na “Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie” prosimy wysyłać na adres szkoły: Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie, P.O. BOX 662, Park Ridge Il. 60068

Wymagana jest rejestracja/wypełnienie aplikacji na każdego ucznia na kolejny nowy rok szkolny.

Opłata za rok szkolny 2017/2018:

Zajęcia dydaktyczne:

– Pierwsze dziecko: $482.00 ($407 +$75 –zwrotny depozyt za dyżur w szkole)

– Drugie dziecko: $352.00

– Kolejne dzieci: $220.00

Zajęcia religii: 135$ (Zajęcia religii odbywają się pod patronatem Parafii Św. Jacka. W ramach nauki przygotowanie do sakramentu Pierwszej Komunii Św. oraz Bierzmowania)

· PLAN SOBOTNICH SPOTKAŃ – 9:00 a.m. – 12:30 p.m. zajęcia lekcyjne (z przerwą na tańce i lunch); 12:45 – 1:30 p.m. zajęcia religii.

· Z uwagi na bezpieczeństwo dzieci po zakończonych zajęciach prosimy o odbieranie uczniów z poszczególnych klas.

· DYŻURY RODZICÓW – zostają wyznaczone obligatoryjnie przez szkołę. Pisemna informacja na ten temat zostanie przekazana każdemu z rodziców na kilka dni przed ustalonym terminem, ponadto grafik dyżurów będzie dostępny po rozpoczęciu roku szkolnego u sekretarza szkoły

W wypadku rezygnacji z nauki dzieci w naszej szkole po zwrot opłaty rejestracyjnej można zgłaszać się do 30 września. Po 30 września opłaty tej nie zwracamy.

Zachęcam wszystkich Rodziców do angażowania się w życie klasy i szkoły,

współpracę z gronem pedagogicznym i komitetem rodzicielskim.

Dziekujemy za powierzenie nam edukacji Waszych dzieci. Do zobaczenia przy zapisach. Komitet Rodzicielski i Dyrekcja

Uncategorized | No Comments
Wniosek o legitymacje uczniowska

Szanowni Rodzice i Opiekunowie
Rodzic lub opiekun prawny dziecka składa wniosek o wydanie legitymacji ucznia za pośrednictwem szkoły, w której dziecko pobiera naukę. Wniosek można złożyć indywidualnie w konsulacie . Na stronie konsulatu dostępny jest wzór wniosku o wydanie legitymacji. Termin oczekwania na wydanie legitymacji wynosi do 30 dni.
http://www.chicago.msz.gov.pl/pl/informacje_konsularne/legitymacje_szkolne/
Bardzo prosimy zatem wszystkich zainteresowanych o telefoniczny kontakt z panią Dyrektor Agnieszką Trzupek 847-730-4848 lub drogą elektroniczną dyrektor@mojaszkola.com w celu podpisania dokumentu i przybicia pieczatki szkoły. Razem z wnioskiem trzeba przedstawić świadectwo uczęszczania do naszej szkoły.
Pragniemy także przypomnieć Państwu, że legitymacja uczniów polonijnych szkół ważna jest tylko przez rok i zniżki będą przysługiwać tylko wizytującym Polskę podczas tegorocznych wakacji.
Dyrekcja oraz Zarząd Szkoły Polskiej
im. Marii Skłodowskiej-Curie

Uncategorized | No Comments
Zakonczenie roku szkolnego

Szanowni Rodzice Opiekunowie

W imieniu uczniów oraz nauczycieli Polskiej Szkoły im. Marii
Skłodowskiej-Curie mamy zaszczyt zaprosić Państwa na uroczystość
zakończenia roku szkolnego, która odbędzie się 13-go maja o godzinie
11:00 a.m. w Sali gimnastycznej szkoły.

Wszyscy uczniowie i nauczyciele liczą na tłumne przybycie rodzin oraz
sympatyków szkoły.

W TYM DNIU ODBYWAJĄ SIĘ REGULARNE ZAJĘCIA LEKCYJNE. PROSIMY
PRZYPROWADZIĆ UCZNIÓW NA GODZINĘ 9:00 RANO.

W tym dniu komitet rodzicielski funduje wszystkim uczniom lunch (porcja pizzy).

Serdecznie zapraszamy.
Dyrektor oraz  Komitet Rodzicielski

Uncategorized | No Comments
Zapisy na rok szkolny 2017/2018

Drodzy Rodzice i Opiekunowie

ZAPISY NA ROK SZKOLNY 2017/2018:

NOWOSC W TYM ROKU:
* Po 31 maja (od 1 czerwca – decyduje data stempla pocztowego) będzie doliczana dodatkowa opłata 10% od każdego ucznia zapisywanego do szkoły.
* W zwiazku z bardzo małą frekwencja rodziców na dyżurach szkolnych jesteśmy zmuszeni podnieść opłate za dyżur. Od nowego roku szkolnego zwrotny depozyt od rodziny za dyżur w szkole będzie wynosił 75$.

W dniu 8 kwietnia b.r. w naszej szkole rozpoczelismy  zapisy uczniów na rok szkolny 2017/2018. W związku z dużym zainteresowaniem osób z zewnątrz, prosimy Państwa o nie zwlekanie z zapisywaniem swoich dzieci do szkoły. To iż dziecko było uczniem naszej szkoły w mijającym roku szkolnym nie zapewnia mu miejsca w przyszłym roku bez wypełnienia przez Państwa aplikacji na rok szkolny 2017/2018.

Wymagana jest rejestracja/wypełnienie aplikacji na każdego ucznia na kolejny nowy rok szkolny. Klasa która będzie podzielona na 2 osobne klasy z powodu dużej liczebności, będzie dzielona wg daty zapisu/złożenia aplikacji oraz uiszczonej oplaty na nastepny rok szkolny. Podział odbędzie się na 2 równoliczne klasy w pierwszym dniu zajęć. Jeśli rodzice chcą aby poszczególni uczniowie byli zapisani do tej samej klasy, proszeni są o składanie aplikacji razem, aby nazwiska uczniów były na liście jeden po drugim. Mamy ograniczoną liczbę miejsc w poszczególnych klasach, dlatego przypominamy Państwu o dokonaniu rejestracji jak najszybciej. Osobom, które nie dokonają rejestracji do końca roku szkolnego, nie gwarantujemy miejsca dla dziecka na przyszły rok szkolny.

Chcemy przekazać Państwa kilka ważnych informacji i zmian dotyczacych płatności za szkołę w nadchodzącym roku szkolnym 2017/2018. Ze wzgledu na planowanie budżetu na nastęny rok, zatrudnienie nauczycieli, organizację klas oraz zaamawianie podręczników prosimy o jak najszybsze dokonanie zapisu dzieci na następny rok szkolny.

1. Przy zapisie obowiązuje jednorazowa pełna opłata za cały rok szkolny (opłata pobierana w całości.)

2. Przy zapisie dzieci do końca maja 2017 roku nie będzie doliczana dodatkowa opłata do aplikacji.

3. Po upływie tego terminu (od 1 czerwca – decyduje data stempla pocztowego) będzie doliczana dodatkowa opłata 10% od każdego ucznia zapisywanego do szkoły.

4. Prosimy (w miarę możliwości) o przekazywanie opłat w formie czeku lub money order (wystawione na “Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie”).

5. W wypadku rezygnacji z nauki dzieci w naszej szkole po zwrot opłaty rejestracyjnej można zgłaszać się do 30 września. Po 30 września opłaty tej nie zwracamy.

6. W zwiazku z bardzo małą frekwencja rodziców na dyżurach szkolnych jesteśmy zmuszeni podnieść opłate za dyżur. Od nowego roku szkolnego zwrotny depozyt od rodziny za dyżur w szkole będzie wynosił 75$.

Prosimy pamiętać, że nasza szkoła utrzymuje się jedynie z pieniędzy, które Państwo wpłacacie za naukę swoich dzieci. Nie otrzymujemy żadnych dotacji ze stanu Illinois, ambasady ani innych źródeł.
Jednocześnie informujemy, że opłat można dokonywać listownie. Aplikacje oraz czek wystawiony na “Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie” prosimy wysyłać na adres szkoły: Polska Szkola im. M. Sklodowskiej-Curie, P.O. BOX 662, Park Ridge Il. 60068

Dziękujemy za powierzenie nam edukacji Waszych dzieci.

Do zobaczenia przy zapisach.

Komitet Rodzicielski

Uncategorized | No Comments
Parada Konstytucji 3-go Maja

Polska Szkoła im. Marii Skłodowskiej-Curie serdecznie zaprasza uczniów oraz Rodziców do uczestnictwa w Paradzie Konstytucji 3-go Maja

Parada przejdzie ulicą Columbus Drive. Będzie to już 126ta parada polskiej Konstytucji 3-cio Majowej w Chicago i odbędzie się w sobotę w dniu 6-go maja b.r. Zbiórka będzie na parkingu szkoły o godzinie 9:00 rano, skąd na paradę przejedziemy wynajętymi autobusami. Uczniowie mają przejazd za darmo, zaś dorośli płacą za przejazd symboliczne 5 $. Prosimy o ubranie uczniów w nasze szkolne podkoszulki lub ubiory w barwach narodowych, a także zaopatrzenie się w dodatki (n.p. czapeczki, szaliki) w narodowych kolorach. Komitet Rodzicielski posiada do nabycia szkolne podkoszulki,które będzie można kupić 29 kwietnia w kafeterii szkoły.

Zapraszamy do wspólnej rodzinnej zabawy.

PRZYPOMINAMY, ŻE TEGO DNIA NIE MA SZKOŁY POLSKIEJ ORAZ RELIGII – WSZYSCY TEGO DNIA IDZIEMY NA PARADĘ REPREZENTOWAĆ NASZĄ SZKOŁĘ!

W paradzie mogą wziąć udział wszyscy uczniowie szkoły. Dzieci uczęszczające do przedszkola i zerówki muszą być pod opieką swoich rodziców lub opiekunów. Uczniowie wyjeżdżający na paradę bez rodziców proszeni są o przniesienie pozwolenia na wyjazd. Wypełnione pozwolenia prosimy wręczyć do wychowawcy przed wyjazdem. Uczniowie, którzy nie przyniosą wypełninych przez rodziców pozwoleń, nie będą mogli uczestniczyć w wyjeździe. PARADA informacja 2017

KOMITET RODZICIELSKI

DYREKTOR SZKOŁY WRAZ Z GRONEM PEDAGOGICZNYM

Uncategorized | No Comments
Kiermasz i Wielkanoc

Serdecznie dziękujemy Wam za tak liczne przybycie na nasz kiermasz wielkanocny. Cały dochód z kiermaszu przeznaczony będzie na potrzeby naszej szkoły.
Dziękujemy rodzicom za przygotowanie wypieków, ozdób świątecznych…
Nauczycielom za zaangażowanie przy malowaniu jajek i przy konkursie o Marii Skłodowskiej-Curie!
Mamy nadzieje, że dzięki tej imprezie ten świąteczny czas upłynie Wam we wspaniałej atmosferze pełnej rodzinnego ciepła.

 

Zapraszamy do przeczytania artykulu o naszym kiermaszu:

http://www.polishweeklychicago.com/kiermasz-wielkanocny-u-sklodowskiej/

I zapraszamy na nasza facebookowa strone (tu na biezaco dodawane sa zdjecia, informacje itp.):

https://www.facebook.com/PolskaSzkolaMariiSklodowskiejCurieWChicago/

Do zobaczenia 22 kwietnia!

 

Uncategorized | No Comments
Kwiecień – harmonogram
  • 1 kwiecień – ZEBRANIE RODZICÓW (kafeteria) – regularne zajecia
  • 8 kwiecień – WSPÓLNE MALOWANIE PISANEK oraz KIERMASZ WIELKANOCNY –dzień otwarty w szkole , rozpoczęcie zapisów – regularne zajęcia
  • 15 kwiecień – PRZERWA WIELKANOCNA – NIE MA ZAJĘĆ
  • 22 kwiecień – regularne zajecia
  • 29kwiecień – KOMUNIA Św. w kościele Sw. Juliany – brak parkingu- regularne zajecia
Uncategorized | No Comments